چشم انداز و ماموریت ما

#

چشم انداز

پیشرو در تامین و عرضه زعفران و محصولات غذایی بسته بندی شده با قابلیت رقابت در سطح جهانی و با هدف ایجاد ارزش مشترک برای کلیه ذینفعان.

 
#

ماموریت

تامین، تولید و عرضه محصولات غذایی با کیفیت، در بسته بندی های متنوع و جذاب با رعایت اصل صداقت، احترام و ارزش آفرینی برای مشتریان در راستای ارتقاء سلامت جامعه، با استفاده از منابع انسانی متخصص جهت رقابت در بازار داخلی و خارجی.

 
#

ارزش ها

•  صداقت
•  اعتماد
•  احترام
•  کارگروهی
•  نظم و انضباط
•  مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد
•  یادگیری و توسعه توانمندی کارکنان
•  تعهد و وفاداری به سازمان