ادویه و پودریجات

 • دارچین

  دارچین

  #

  دارچین

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5020210002

  دارچین، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • زردچوبه

  زردچوبه

  #

  زردچوبه

  • وزن خالص :100گرم
  • کد :5020310002

  زردچوبه، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • فلفل سیاه

  فلفل سیاه

  #

  فلفل سیاه

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5020510002

  فلفل سیاه، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • فلفل قرمز

  فلفل قرمز

  #

  فلفل قرمز

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5020610002

  فلفل قرمز، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • پودر سیر

  پودر سیر

  #

  پودر سیر

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5021910002

  پودر سیر،جعبه 100گرم

  مطالعه بیشتر
 • خاکشیر

  خاکشیر

  #

  خاکشیر

  • وزن خالص :150 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5030410002

  خاکشیر، جعبه 150گرم

  مطالعه بیشتر
 • ادویه پلویی

  ادویه پلویی

  #

  ادویه پلویی

  • وزن خالص :100گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5020110002

  ادویه پلویی، 100گرمجعبه

  مطالعه بیشتر
 • ادویه مرغ

  ادویه مرغ

  #

  ادویه مرغ

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5021110002

  ادویه مرغ،100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • ادویه گوشت

  ادویه گوشت

  #

  ادویه گوشت

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5021310002

  ادویه گوشت، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • ادویه کاری

  ادویه کاری

  #

  ادویه کاری

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5021510002

  ادویه کاری، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • پودر لیمو

  پودر لیمو

  #

  پودر لیمو

  • وزن خالص :100گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5021010002

  پودر لیمو،جعبه 100گرم

  مطالعه بیشتر
 • سماق

  سماق

  #

  سماق

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5022110002

  سماق، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • زیره سیاه

  زیره سیاه

  #

  زیره سیاه

  • وزن خالص :100 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5020410002

  زیره سیاه، 100گرم جعبه

  مطالعه بیشتر
 • پودر دارچین

  پودر دارچین

  • وزن خالص :35گرم
  • بسته بندی :شیشه ای
  • کد :5020210005
  • 6 Pcs*6
  • مشاهده سریع
  #

  پودر دارچین

  • وزن خالص :35گرم
  • بسته بندی :شیشه ای
  • کد :5020210005
  • 6 Pcs*6

  پودر دارچین، شیشه ای

  مطالعه بیشتر
 • زردچوبه

  زردچوبه

  • وزن خالص :45گرم
  • بسته بندی :شیشه ای
  • کد :5020310005
  • 6 Pcs*6
  • مشاهده سریع
  #

  زردچوبه

  • وزن خالص :45گرم
  • بسته بندی :شیشه ای
  • کد :5020310005
  • 6 Pcs*6

  مطالعه بیشتر
 • فلفل سیاه

  فلفل سیاه

  #

  فلفل سیاه

  • وزن خالص :45گرم
  • بسته بندی :شیشه ای
  • کد :5020510005

  فلفل سیاه، شیشه ای

  مطالعه بیشتر