آجیل و خشکبار

 • زرشک

  زرشک

  #

  زرشک

  • وزن خالص :150 گرم
  • کد :5030110010

  زرشک،150 گرم

  مطالعه بیشتر
 • زرشک

  زرشک

  #

  زرشک

  • وزن خالص :300 گرم
  • کد :5030110012

  زرشک، 300گرم

  مطالعه بیشتر
 • آلو بخارا

  آلو بخارا

  #

  آلو بخارا

  • وزن خالص :250 گرم
  • بسته بندی :جعبه
  • کد :5030210004

  آلو بخارا، 250گرم

  مطالعه بیشتر
 • آلو رطب

  آلو رطب

  #

  آلو رطب

  • وزن خالص :400 گرم
  • کد :5030310003

  آلو رطب، 400 گرم

  مطالعه بیشتر