افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)

افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)
افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)

افتتاح دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع)

همزمان با ميلاد با سعادت ختمي مرتبت حضرت محمد مصطفي (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) 
دهمين فروشگاه اختصاصي سحرخيز در مشهدالرضا(ع) افتتاح شد.
آدرس: مشهد- خیابان شهید اندرزگو(خسروی نو)- نبش پاساژ خاوران، فروشگاه خسروی نو
تلفن: 051332250262
 
  • 1396/09/16
  • گروه اخبار: اخبار
  • بازدید: 6420